ساختار سرمایه

ساختار سرمایه
ساختار سرمایه به ترکیب خاصی از بدهی بلندمدت و حقوق صاحبان سهام که برای تأمین مالی عملیات شرکت مورداستفاده قرار می‌گیرد، اطلاق می‌شود.

ساختار سرمایه (Capital structure) به روشی گفته می شود که شرکت از طریق آن سرمایه‌گذاری می‌کند.
یک شرکت می‌تواند در سهام عادی یا ممتاز، از طریق درآمد کسب شده یا از طریق دریافت بدهی، سرمایه‌گذاری کند.
گاهی اوقات یک شرکت از ترکیب این ساختارها بمنظور سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند.

 

تعریف ساختار سرمایه

 

برای شروع هر پروژه نیاز به منابع مالی وجود دارد که این منابع مالی می‌تواند از طریق سرمایه شخصی و شراکت با دیگران تامین شده یا وام گرفته شود.
ساختار سرمایه به ترکیب خاصی از این دو مورد که شامل بدهی بلندمدت و کوتاه مدت شرکت، حقوق صاحبان سهام عادی و حقوق صاحبان سهام ممتاز است، گفته می شود.
ساختـار سرمایه نشان دهنده این است که چگونه شرکت منابع مالی موردنیاز همه عملیات شرکت و رشد خود را با استفاده از راه‌های مختلف تامین می‌کند.

  • ساختار سرمایه همچنین با عنوان ساختار مالی نیز شناخته می‌شود.
  • ساختار سرمایه به مقدار جریان نقدی شرکت که به طلبکاران می‌رسد و مقداری که به سهامداران می‌رسد، تقسیم می‌شود. 

 

 

 

 

نسبت های معروف در ساختار سرمایه

 

نسبت بدهی:

 

نسبت تسهیلات به سرمایه:

 

نسبت پوشش بهره:

 

 

 

 

هنگام تحلیل ساختار سرمایه نسبت بدهی‌های کوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفته می‌شود و زمانی که به ساختار سرمایه اشاره می‌شود، معمولا به نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام اشاره دارد، که بیان‌کننده میزان ریسک پذیری یک شرکت می‌باشد.