الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال
الگو پرچم از دسته الگوهای ادامه دهنده می باشد که از یک میله و یک بدنه تشکیل شده است.

الگوی پرچم (Flag) جزو الگوهای ادامه دهنده و محبوب در تحلیل تکنیکال می باشد.
در این الگو قیمت قبل از اینکه روند قبلی خود را ادامه دهد، مقداری استراحت می کند سپس الگوی پرچم را تشکیل می دهد و بعد به حرکت قبلی خود ادامه می دهد.
الگوی پرچم معمولا بعد از افزایش یا کاهش شدید قیمت تشکیل می شود.

 

 الگوی پرچم

 

 • تشخیص:

   الگوی پرچم از یک میله و یک بدنه تشکیل شده است و بدنه پرچم می تواند به شکل مثلث و یا مستطیل باشد.
   
 • میله پرچم:

   صعود یا نزول شدید قیمت در واقع میله پرچم را تشکیل می دهد. معمولا میله پرچم بعد از شکست حمایت یا مقاومت یا خط روند اتفاق می افتد.
   
 • پرچم عادی:

   یک مستطیل کوچک است با شیب خلاف روند قبلی. اگر میله پرچم رو به بالا باشد، مستطیل کوچک رو به پایین است و اگر میله پرچم رو به پایین باشد، مستطیل رو به بالاست.
   
 • شکست:

   شکست بالای مقاومت برای یک پرچم عادی يا سه گوش بالا رو، نشان دهنده این است که صعود قبلی از سر گرفته شده است.
  شکست زیر مقاومت پشتیبان در یک پرچم عادی يا سه گوش پایین رو، نشان دهنده این است که نزول قبلی از سرگرفته شده است.
   
 • حجم: 

  حجم باید در طول صعود یا نزولي که میله پرچم را ايجاد مي کند، سنگین باشد.
  حجم سنگین، حرکت ناگهانی و شديدی که میله پرچم را مي سازد، توجيه می کند. گسترش حجم روی شکست مقاومت اعتبار ساختار الگو و احتمال تداوم آن را قوت می بخشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید و فروش با الگوی پرچم

 

 در این الگو جهت کسب سود باید در نقطه شکستن بدنه پرچم اقدام به خرید کنید و به اندازه میله پرچم سود بگیرید سپس سهم خود را به فروش برسانید.

 

اعتبار الگوی پرچم

 

این الگو زمانی معتبر است که زاویه بدنه پرچم رو به پایین باشد در صورتی که بدنه پرچم رو به بالا باشد الگوی پرچم نامعتبر خواهد بود و fail می شود.