روش مارتینگل چیست؟

روش مارتینگل چیست؟
روش مارتینگل در بورس یکی از روشهای بسیار کاربردی برای بهینه سازی رفتارهای معاملاتی ما می‌باشد.

 

مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شده و بعدازآن توسط معامله‌گران مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد.
کلمه مارتینگل در زبان انگلیسی به معنای لجام یا افسار اسب است و اجرای آن در بورس به نوعی ترمزی برای افزایش ضرر و کاهش زمان خروج معاملات می‌باشد.

 

روش مارتینگل چیست؟


طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد 2) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.
روش مارتینگل در بورس به موضوعات فنی ربطی ندارد و راهنمایی برای مدیریت سرمایه و میزان بهینه سرمایه درگیر در معاملات است.
بر اساس اصول اولیه مارتینگل، باید معاملات خود را طی چند مرحله انجام دهید.

مثلا تصمیم برای خرید سهام 50 تومانی را طی 4 مرحله و در قیمتهای 500 و 490 و 480 و 475 تومان عملی نماییم.
 

 تعیین دقیق قیمتهای ورود جدید در روش مارتینگل با دو عامل زیرصورت می گیرد:

 


در تیجه اگر قیمت سهم پس از اولین خرید شما، شروع به کاهش نماید  باز هم در قیمتهای پایین‌تر قادر به خرید آن سهام باشید.
 در مراحل دوم، سوم و چهارم خرید باید هر بار به ترتیب مبلغ خرید را 2 و 4 و 8 برابر مرحله اول افزایش دهیم.

به عنوان مثال اگر در مرحله اول 2 میلیون تومان خرید کرده باشید، در مراحل بعدی باید به ترتیب 4 و 8 و 16 میلیون تومان خرید جدید انجام دهید.

 

 


بنابراین در ابتدا و قبل از ورود، باید کل سرمایه مربوط به خرید 4 بخشی این سهم را، تقسیم بر 15 کرده و پس از آن شروع به خرید نمایید.

 

مزایا و معایب روش مارتینگل

 

 

  1. در روش مارتینگل، خروج از معامله در صورت ریزش بازار، خیلی زود امکان پذیر می‌باشد.
  2. کاهش ناگهانی قیمت، کل سرمایه را درگیر نخواهد کرد که این نیز مزیت خوبی است.
  3. درگیر شدن بلندمدتی سرمایه در صورت زیان، از معایب این مدل به شمار می‌رود.
  4. از سیستم مارتینگل هم در خرید و هم در فروش سهام می‌توان استفاده کرد.
  5.  مدل مارتینگل در همه بازارها قابلیت استفاده دارد.

 

 


سیستم مارتینگل در صورت داشتن مهارت زیاد منجر به کسب بازدهی بهینه می‌شود.