نسبت P/B چیست؟

نسبت P/B چیست؟
نسبت P/B نشان دهنده نسبت قیمت یا ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم می باشد.

 

تعریف نسبت P/B

 

نسبت P/B از حاصل تقسیم ارزش بازار یک سهم(Price) به ارزش دفتری آن(Book value) بدست می آید.
 ارزش دفتری از حاصل تقسیم ارزش ویژه (مجموع حقوق صاحبان سهام) یک شـرکت بـه تعداد سهام آن‌ که نشان‌دهنده ارزش تاریخی شرکت است، بدست می آید.
 نسبت قیمت به ارزش دفتری نشان دهنده طرز تفکر و انتظارات سهامداران نسبت به عملکرد گذشته و دورنمای آتی شرکت است.
در علوم مالی ارزش دفتری (Book value) از تقسیم حقوق صاحبان سهام در ترازنامه بر تعداد سهام به دست می‌آید و براساس آن در صورت انحلال شرکت و پس از پرداخت تمام بدهی‌های شرکت به ازای هر سهم نصیب سهام‌داران می‌شود.

 

 

  • نسبت P/B ارزش بازار یک شرکت را به ارزش دفتری آن می‌سنجد که معمولا ارزش بازار یک شرکت بالاتر از ارزش دفتری آن است.
  • نسبت P/B زیر 1 معمولا نشان دهنده یک سرمایه‌گذاری قوی می باشد.

 

 

محاسبه نسبت P/B

 

ارزش دفتری = تعداد کل سهام شرکت / (کل بدهی ها - کل دارایی ها)

 

 

 

 

نسبت قیمت به ارزش دفتری (نسبت P/B) = قیمت هر سهم در بازار / ارزش دفتری هر سهم