دارایی تحت مدیریت (AUM) چیست؟

دارایی تحت مدیریت (AUM) چیست؟
دارایی تحت مدیریت، قیمت بازارِ تمامی دارایی‌هایی که یک مؤسسه‌ی مالی از طرف سرمایه‌گذاران اداره می‌کند را ارزیابی می‌نماید.

تعریف دارایی تحت مدیریت (AUM)

 

 

دارایی تحت مدیریت (Asset Under Management) یا سرمایه ‌ها‌ی تحت مدیریت (FUM) به آن دسته از دارایی‌هایی گفته می‌شود، که یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یا شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر، از طرف سرمایه‌گذاران اداره می‌کند.

بعضی از موسسات مالی در محاسبات خود دارایی‌های تحت نظر مدیریت را به سپرده‌های بانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذارای مشترک و بنگاه‌های پولی تعمیم داده‌اند اما برخی معتقدند منظور فقط صندوق‌هایی است که سرمایه‌گذاران مسئولیت آن را به مدیران صندوق سپرده‌اند.
دارایی تحت مدیریت معمولا معیاری از اندازه و موفقیت شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری است.

 

 

 

 

 

محاسبه AUM

 

 روش های محاسباتی AUM در بین شرکت ها متفاوت است.
شرکت های مدیریت سرمایه گذاری عموما کارمزدهای سرمایه ‌گذارانشان را به عنوان بخشی از دارایی ‌های تحت مدیریت در نظر می‌گیرند در نتیجه دارایی‌های تحت مدیریت به همراه میانگین نرخ کارمزد شرکت، عواملی کلیدی برای نشان دادن درآمد فروش یک شرکت هستند.
ساختار کارمزد به رابطه میان هر سرمایه‌گذار با شرکت یا صندوق بستگی دارد.

 

  • اگر عملکرد سرمایه‎ گذاری مثبت باشد و یا زمانی که خریداران و دارایی‌های جدید به شرکت آورده می‌شوند ممکن است AUM  افزایش یابد.
    AUM متصاعد باعث افزایش کارمزدهای به دست آمده‌ی شرکت می‌شود.

     
  • اگر عملکرد سرمایه‎ گذاری منفی باشد ، همچنین با بازخریدها یا بازگیری‌ها، از جمله بستن صندوق، ارتداد مشتری و به طور کلی سایر رویدادهای نامساعد،  AUM کاهش می‎یابد.
    AUM کمتر موجب کاهش در کارمزد به وجود آمده می‌شود.

 

 

مضمون AUM

 

دارایی‌های تحت مدیریت شامل موارد زیر می‌شوند:

 

  • صعود سرمایه به واسطه‌ی سرمایه گذاران
  • سرمایه‌ی متعلق به مدیران شرکت مدیریت سرمایه

 

در کل دارایی تحت مدیریت نشان دهنده ارزش بازار همه دارایی های مالی می باشد.