نسبت P/NAV چیست؟

نسبت P/NAV چیست؟
نسبت P/NAV در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی است و نشان دهنده قیمت پایانی هر سهم می باشد.

نسبت P/NAV 

 

 نسبت P/NAV یکی از نسبت های کاربردی در تحلیل بنیادی است.
این نسبت اغلب به صورت درصت نمایش داده می شود که نشان دهنده درصد تفاوت ارزش ذاتی یا خالص ارزش دارایی با قیمت بازار یا قیمت پایانی هر سهم می باشد.
 قیمت پایانی یا قیمت بازار مربوط به هر سهم را  می توانید از تابلوی معامله سهم مورد نظر از سایت Tsetmc.com دریافت کنید.
همچنین می توانید داده ها و اطلاعات لازم برای محاسبه NAV شرکتها را از سایت شرکت مربوطه و یا از سامانه کدال به نشانی Codal.ir دریافت کنید.

 

سه حالت بین ارزش ذاتی و قیمت بازار هر سهم رخ می دهد:

 

  1.  اگر P/NAV هر شرکت = %۱۰۰ باشد : یعنی ارزش ذاتی با قیمت بازار آن سهم برابر است.
  2.  اگر P/NAV هر شرکت <   %۱۰۰ باشد : ارزش ذاتی بیشتر از قیمت بازار یا قیمت پایانی آن سهم است.
  3.  اگر P/NAV هر شرکت >  %۱۰۰ باشد :  یعنی ارزش ذاتی کمتر از قیمت بازار یا قیمت پایانی آن سهم است.

 

 

در دید تکنیکال :

 

هر چه درصد P/NAV شرکتی بیشتر باشد، سهام آن شرکت پر ریسک تر بوده و به طبع سرمایه گذاری در چنین شرکتی ریسک بالاتری را به همراه خواهد داشت.

 

 

در دید بنیادی:

 

هر چه درصد P/NAV شرکتی کمتر باشد، سهام آن شرکت کم ریسک تر بوده و به طبع سرمایه گذاری در چنین شرکتی ریسک کمتر را به همراه خواهد داشت.