تا پایان امسال 100 شرکت تولیدی، به صورت عرضه هفتگی وارد بورس خواهند شد

تا پایان امسال 100 شرکت تولیدی، به صورت عرضه هفتگی وارد بورس خواهند شد
هر هفته یک شرکت تولیدی در بورس عرضه اولیه یا انتشار اوراق خواهد داشت

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در نظر داریم هر هفته یک شرکت تولیدی در بورس عرضه اولیه یا انتشار اوراق داشته باشد و برای ورود 100 شرکت به بورس تا پایان امسال هدف‌گذاری شده است.

وی افزود: بدین منظور 3800 شرکت را هدف‌گذاری کرده ایم که 148 شرکت در فراخوان و گام اول اعلام آمادگی کرده اند و این جلسه آغاز یک حرکت جدید در تولید کشور خواهد شد و اگر بتوانیم 100 شرکت را تا پایان سال به صورت عرضه اولیه یا اوراق مشارکت وارد بورس کنیم تحول عظیمی به وجود آورده ایم.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: در همین دو سه ماهه اول امسال رشد خوبی را در بورس مشاهده کرده ایم ولی باید عمق بازار سرمایه را به مراتب بیشتر کنیم، حوزه تولید می‌تواند پیشتاز عمق بخشیدن به بازار سرمایه باشد و عزم جدی هم در بخش خصوصی و هم مجموعه حاکمیت و دولت برای تحقق این موضوع وجود دارد.