عملیاتی شدن ۳ اتفاق جدید در حوزه بورس مسکن

عملیاتی شدن ۳ اتفاق جدید در حوزه بورس مسکن
معاون مسکن و وزیر راه گفت: در بحث ارتباط بین بازار مسکن و بورس ۳ اتفاق جدید از قبیل صندوق های زمین و ساختمان

معاون مسکن و وزارت راه گفت: در بحث ارتباط بین بازار مسکن و بورس ۳ اتفاق جدید از قبیل صندوق های زمین و ساختمان، یونیت‌های متعلق به پروژه های انبوه مسکن و ورود اکثر مصالح ساختمانی به بورس و اختصاص تابلوی اختصاصی حوزه مسکن در بورس کالا بزودی عملیاتی مخواهد شد./تسنیم