عملکرد بازار در تاریخ 26 /2/ 99

عملکرد بازار در تاریخ 26 /2/ 99
در هفته اخیر قیمت سکه با رشد چشمگیر خود از تمام بازارهای مالی پیشی گرفت، سکه نیز 550 هزار تومان گرانتر شد.

در هفته اخیر قیمت سکه با رشد چشمگیر خود از تمام بازارهای مالی پیشی گرفت، سکه نیز 550 هزار تومان گرانتر شد. طلاهم به قیمت 698,323 تومان رشد داشته است. بازار سرمایه در هفته اخیر شاخص یک میلیونی را فتح کرد که در اخرین روز بازار با شاخص 1,017,659 بسته شد