فردا، آخرین مهلت تعیین روش آزادسازی سهام عدالت

فردا، آخرین مهلت تعیین روش آزادسازی سهام عدالت
فردا، پانزدهم خرداد آخرین مهلت انتخاب روش مدیریت آزادسازی سهام در سامانه سهام عدالت است

فردا، پانزدهم خرداد آخرین مهلت انتخاب روش مدیریت آزادسازی سهام در سامانه سهام عدالت است. 
طبق آخرین آمار اعلام شده تاکنون ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند.