روحانی: اعتراف می‌کنم دولت در بخش مسکن دچار عقب ماندگی شد

روحانی: اعتراف می‌کنم دولت در بخش مسکن دچار عقب ماندگی شد
رئیس‌جمهور صبح امروز در جلسه هیئت دولت: در هفته جاری تصمیمات خوبی نسبت به مسکن، بورس و ارز اتخاذ کردیم. نسبت به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب ماندگی در دولت یازدهم داشتیم چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد.

رئیس‌جمهور صبح امروز در جلسه هیئت دولت:
در هفته جاری تصمیمات خوبی نسبت به مسکن، بورس و ارز اتخاذ کردیم.
نسبت به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب ماندگی در دولت یازدهم داشتیم چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد.
تلاش کردیم مسکن‌های ناتوان و بدون خدمات را به جایی برسانیم و دچار عقب ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.