۶۰۰ هزار میلیارد تومان سهام عدالت پس گرفته‌شده از مردم کجاست؟

۶۰۰ هزار میلیارد تومان سهام عدالت پس گرفته‌شده از مردم کجاست؟
ارزش کل دارایی‌های سهام عدالت از حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۸۵ به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان در زمان حاضر رسیده است و برآورد می‌شود که حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارایی سهام عدالتی باشد که دولت در سال ۹۵ از مردم پس گرفت، درواقع همین حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مهم‌ترین منبعی است که دولت می‌تواند به ۳۰ میلیون جامانده، سهام عدالت اختصاص دهد، این در حالی است که وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت در خردادماه دو طرح بزرگ آزادسازی را در بازار سرمایه دنبال کرده است.

بر اساس آنچه وزیر اقتصاد مدعی شده است، دولت سهامی برای واگذاری به جامانده‌های سهام عدالت ندارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد سهام عدالت پس‌گرفته‌شده از مردم همان سهام موجود در ای‌تی‌اف‌های دولتی است که واگذاری آنها در بازار سرمایه انجام شده است، بر همین اساس بایستی برای روشن شدن منشأ و ماهیت سهام موجود در این ای‌تی‌اف‌ها، عرضه‌های دولتی متوقف شود تا در صورت تعجیل دولت در واگذاری‌ها، حق مشمولان جامانده سهام عدالت پایمال نشود./تسنیم