گزارش عملکرد بازارها در هفته اخیر

گزارش عملکرد بازارها در هفته اخیر
در هفته ای که گذشت همچون دو هفته گذشته، دلار برای اولین بار این هفته وارد کانال ۲۴ هزار تومان شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار این هفته برای نخستین بار وارد کانال یک میلیون تومان شد. رقمی که برای بسیاری از مردم قیمتی ناباورانه‌است. سکه تمام بهار آزادی با رسیدن به رقم ۱۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، تنها یک گام کوتاه برای رسیدن به کانال جدید ۱۱ میلیون تومان فاصله دارد. بازار سرمایه نیز که این هفته در فاز اصلاح قرار داشت؛ نتوانست همچون هفته های گذشته بازدهی چندان خوبی از خود به‌ جای بگذارد. اما با این حال با

زورآزمایی نزدیکی را در بازارهای مختلف شاهد بودیم و بنظر
می رسد در هفته پیش رو نیز شاهد تعادل نسبی در اکثر بازارها
باشیم و از شدت رشد بازارها نسبت به هفته های پیش کاسته شود
و قدری فضای تورمی آرام تری را پیش رو داشته باشیم.