طرح احداث خانه‌های ۲۵ تا ۵۰ متری در تهران، به هیات دولت می رود

طرح احداث خانه‌های ۲۵ تا ۵۰ متری در تهران، به هیات دولت می رود
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران: در خصوص آخرین وضعیت صدور مجوز ساخت و اعطای تسهیلات به خانه‌های مقیاس کوچک؛ طرحی به وزارت کشور ارایه شده و به هیات دولت می رود./ایرنا

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران:
 در خصوص آخرین وضعیت صدور مجوز ساخت و اعطای تسهیلات به خانه‌های مقیاس کوچک؛ طرحی به وزارت کشور ارایه شده و به هیات دولت می رود./ایرنا