عملکرد بازارها در تیر 99

عملکرد بازارها در تیر 99
‌این ماه با روند چشم گیر بازار سرمایه نسبت به بازارهای مالی دیگر روبرو بودیم و شاخص کل در ابتدای تیر ماه 1,300,828 بود و به شاخص 1,901,162 رسید و نسبت به بازارهای مالی دیگر پیشی گرفت. قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز با افزایش 1,600,000 تومان روبرو بود که از قیمت 7,800,000 تومان به 9,800,000 روند افزایشی داشت.


‌این ماه با روند چشم گیر بازار سرمایه نسبت به بازارهای مالی دیگر روبرو بودیم و شاخص کل در ابتدای تیر ماه 1,300,828 بود و به شاخص 1,901,162 رسید و نسبت به بازارهای مالی دیگر پیشی گرفت.
قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز با افزایش 1,600,000 تومان روبرو بود که از قیمت 7,800,000 تومان به 9,800,000 روند افزایشی داشت.
قیمت طلا نیز به گرمی 151,400 تومان روند افزایشی داشته است و از گرمی 801,500 تومان به 952,900 تومان رسید. 
دلار نیز در ماه اخیر به کانال ۲۵ هزار تومانی دست یافت و اما در نهایت به قیمت 20,900 تومان رسید.
بیت کوین هم در ماه اخیر از 9298 دلار به قیمت 9886 دلار روند افزایشی داشته است.