مشمولان سهام عدالت ۵۰ تا ۶۰ درصد ارزش دارایی خود را وام می گیرند

مشمولان سهام عدالت ۵۰ تا ۶۰ درصد ارزش دارایی خود را وام می گیرند
مشمولان سهام عدالت می‌توانند از طریق نظام بانکی تا سقف ۵۰ تا ۶۰ درصد از ارزش دارایی سهام عدالت خود، کارت اعتباری دریافت کنند.

مشمولان سهام عدالت می‌توانند از طریق نظام بانکی تا سقف ۵۰ تا ۶۰ درصد از ارزش دارایی سهام عدالت خود، کارت اعتباری دریافت کنند.

مشمولان می توانند با استفاده از کارت اعتباری با مراجعه به مراکز خرید، به صورت اعتباری خرید کنند، براساس این طرح، مشمولان سهام عدالت تا یکسال فرصت دارند وجه را به بانک تسویه کنند./ ایرنا