مالیات ۴٠ میلیونی برای خانه های خالی

مالیات ۴٠ میلیونی برای خانه های خالی
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برای طرح مالیات بر خانه های خالی نرخی تعیین کرده اند، که اگر در صحن رای بیاورد، صاحبان این خانه ها در تهران باید ۴٠ میلیون تومان مالیات در سال به دولت پرداخت کنند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند این مبلغ در برابر احتکار مسکن مانع ایجاد خواهد کردو 460 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در تهران خیلی زود روانه بازار مصرف (فروش یا اجاره) خواهد شد./بورس 24