روحانی: مردم می توانند با وثیقه گذاری سهام عدالت، کارت اعتباری بانکها را اخذ کنند

روحانی: مردم می توانند با وثیقه گذاری سهام عدالت، کارت اعتباری بانکها را اخذ کنند
رئیس جمهور: باید با همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی واریز الکترونیکی سود مجامع سهام ها به طور کامل اجرایی شود. از هیچ دستگاهی کم کاری و تعلل در الکترونیکی کردن خدمات را نمی پذیریم. امروز مردم می توانند با وثیقه گذاری سهام عدالت کارت اعتباری بانکها را اخذ کنند.

تمدید الکترونیکی دفترچه‌های بیمه و صدور۲۳ میلیون نسخه الکترونیکی در ایام کرونا گامی مهم در حذف کاربری دفترچه بیمه است.
باید مردم تنها با همان کارت هوشمند ملی یا شماره ملی باید خدمت سلامت خود را دریافت کنند.