سود پیش بینی شده (EPS) چیست؟

سود پیش بینی شده (EPS) چیست؟
یکی از پرکاربردترین مفاهیم بورسی در بین سرمایه گذاران تازه کار و حرفه ای است. هرجا که وضعیت سهام یک شرکت از طرف سرمایه گذاران و تحلیلگران بازار مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد به شکل مستقیم یا غیر مستقیم  EPS درگیر است.

 

EPS چیست؟

 

Earning Per Share) EPS) یکی ازضروری ترین مفاهیمی است که به صورت مستقیم وغیرمستقیم بر قیمت سهام شرکتها در بورس تاثیر می گذارد.
سود هرسهم یک شرکت برابر است با میزان سودی که در آن شرکت به ازای هر یک عدد سهم شرکت بدست می آید.
یکی از مهمترین معیارهای خرید سهام در بورس سود پیش بینی شده یا EPS است که جنبه های مهمی دارد مانند:
میزان سرمایه موردنیاز برای ایجاد درآمد خالص یکی از جنبه های مهم EPS است که در اغلب محاسبات نادیده گرفته می شود.

 

فرمول EPS

  (تعداد کل سهام شرکت) / (سود خالص شرکت پس از کسرمالیات) = EPS

 

هرسال شرکتها بخشی از سود خالص را مطابق قانون وبخشی را براساس نیاز شرکت نزد خود نگهداری می کنند و مابقی سود را بین سهامداران تقسیم می نمایند به این دلیل که سود پرداختی هر سهم از تقسیم کل سود پرداختی (مصوب مجمع عادی سالانه) برتعداد سهام شرکت به دست می آید.
توجه داشته باشید که EPS تنها یک سود پیش بینی و تخمین زده است و نمی توانید نسبت به آن قطعیت و یقین داشته باشید.

EPS پیش بینی شده


EPS پیش بینی شده یا همان درآمد پیش بینی شده هر سهم مقدار سودی است که یک شرکت در ابتدا سال مالی خود پیش بینی می کند که در انتهای همان سال مالی آن را کسب کند. 
شرکتهای بورسی موظف هستند هرساله قبل از شروع سال مالی جدید یک پیش بینی از عملکرد مالی خود به سازمان بورس ارائه کنند که این پیش بینی براساس عملکرد گذشته شرکت وهمچنین نظر مدیران و کارشناسان شرکت برای سال مالی پیش روی می باشد که به آن EPS پیش بینی شده می گویند.

EPS محقق شده


EPS محقق شده سودی است که یک شرکت بعد از گذشت یک سال مالی آن را کسب کرده است.
حسابداران و مدیران شرکت ها بعد از پایان سال مالی شرکت عملکرد واقعی شرکت را بررسی می کنند، بعد از محاسبه درآمدها و هزینه های شرکت، مبلغی را به عنوان سود خالص و نهایی شرکت اعلام می کنند که به آن سود، EPS محقق شده می گویند.

تعدیل EPS 

آموختیم که شرکت‌ها در ابتدای سال مالی EPS خود را پیش‌بینی می‌کنند که به آن EPS پیش‌بینی شده می‌گویندولی گاهی این سود کمتر و گاهی بیشتر از پیش‌بینی درمی‌آید.
تعدیل EPS به این معناست که با بررسی مشخص می‌شود سود پیش‌بینی شده کمتر یا بیشتر از مبلغ پیش‌بینی شده درآمده است.

ارتباط DPS با EPS 


Dividend Per Share) DPS) قسمتی از eps است که بین سهامداران تقسیم می شود. 
درصد سود تقسیمی یا dps در بین شرکتها متفاوت است.
شرکت‌ها نیزسیاست‌های متفاوتی برای DPS دارند.
برخی ترجیح می‌دهند بیشتر سود سهام را بین سهامداران تقسیم کنند برخی دیگر درصد کمی از سود را تقسیم کرده و بخش عمده آن را به تأمین نقدینگی مورد نیاز برای انجام طرح‌های توسعه‌ای، اختصاص می‌دهند.