مراحل راه‌ اندازی واحد ۶۰۰ پتروشیمی آبادان رو به اتمام است

مراحل راه‌ اندازی واحد ۶۰۰ پتروشیمی آبادان رو به اتمام است
مدیرعامل هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی شستا (تاپیکو) در بازدید از مراحل نهایی پروژه بازسازی واحد ۶۰۰ پتروشیمی آبادان برای تکمیل و راه‌اندازی این واحد در جریان اقدامات نهایی قرار گرفت

مدیرعامل هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی شستا (تاپیکو) در بازدید از مراحل نهایی پروژه بازسازی واحد ۶۰۰ پتروشیمی آبادان برای تکمیل و راه‌اندازی این واحد در جریان اقدامات نهایی قرار گرفت.

همچنین در این بازدید از اتمام موفقیت‌آمیز تمامی تست‌های ضروری برای راه‌اندازی واحد ۶۰۰ پتروشیمی آبادان اطلاع داد و گفت : در حال حاضر همه بخش‌های این واحد در حال بهره برداری می‌باشد و مراحل نهایی خشک کردن با EDC را طی می‌کند که پس از انجام آن واحد بطور کامل آماده راه‌اندازی می‌شود.
طبق این گزارش با راه‌اندازی واحد ۶۰۰ تولید VCM و در نتیجه PVC در گریدهای مختلف در پتروشیمی آبادان از نو آغاز خواهد شد.