آشنایی با اندیکاتور Envelope

آشنایی با اندیکاتور Envelope
Envelope یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که به معامله گران برای شناخت نقاط بیشترین حد اشباع خرید و فروش کمک می کند.

اندیکاتور Envelope توسط دو میانگین متحرک که رنج قیمتی بالا و پایین را مشخص کرده اند ، تشکیل شده است.
هدف این شاخص پوشاننده ها (Envelopes) بازتاب دهنده شرایط کف فروش و سقف خرید است.

این اندیکاتور می تواند به تشخیص نقاط ورود و خروج از بازار و همچنین زمان بسته شدن زیر سطح مقاومت کمک می کند.
اندیکاتور Envelope یک اندیکاتور دنبال کننده روند است. 

 


Envelope به معنی پاکت، یک نشانگر باند دار است که یک باند فوقانی را بالای یک خط پایه و یک باند پایین در زیر خط پایه نشان می دهد.
خط پایه یک میانگین متحرک است، یک میانگین متحرک ساده MA یا یک میانگین متحرک نمایی EMA . 

 

محاسبه اندیکاتور Envelope

 

[SMA(CLOSE, N)*[1+K/1000 : خط فوقانی

[SMA(CLOSE, N)*[1-K/1000 : خط تحتانی

 

SMA = خط میانگین حرکتی 

N = دوره زمانی میانگین 

K/1000 = ارزش انتقال از میانگین که با نقاط پایه سنجیده می شود

 

کاربردهای اندیکاتور Envelope

 

  1. شناسایی کردن نواحی اشباع خرید و اشباع فروش در وضعیت حاکم بر بازار برای تریدرها و سرمایه گذاران

  2. مشخص نمودن رنج قیمتی بالا و پایین

 

این اندیکاتور از دو خط میانگین حرکتی ساده تشکیل شده است که با یکدیگر کانالی منعطف را شکل می دهند که در آن قیمت کامل می شود.
این دو خط میانگین حرکتی با فاصله ثابتی در اطراف یک خط میانگین حرکتی قرار دارند.هر کدام از خطوط در حکم یک حاشیه دامنه نوسان قیمتی است.
در شرایطی که بازار روندی است، فقط می توان در شرایط صعودی از این اندیکاتور سیگنال سقف خرید و در شرایط نزولی، سیگنال کف فروش گرفت.
در مواقعی که بازار روندی افقی دارد، اگر قیمت به خط فوقانی برسد(سیگنال فروش) و اگر قیمت به خط تحتانی برسد(سیگنال خرید).

 

اشباع خرید و فروش
 

هنگامی که یک روند خنثی یا جانبی در نمودار باشد در طی حرکت قیمت ، Envelope ​​می تواند برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش مفید باشد.
این شرایط به طور معمول می تواند منجر به اصلاح قیمت شود که به سمت خط میانگین باز خواهد گشت.

 


 

 

اندیکاتور Envelope به عنوان اندیکاتور هم جهت با روند بازار شناخته شده است.
این اندیکاتور باید در کنار بقیه اندیکاتورها مورد استفاده قرار بگیرد و به تنهایی معیار مناسبی برای خرید و فروش سهم نمی باشد.