عملکرد بازارها 99/4/14

عملکرد بازار در هفته اخیر 99/4/14

عملکرد بازار در تاریخ 9 /3/ 99

شاخص  بورس حدود سه هفته ای است که رنگ قرمز به خود گرفته است و بازدهی منفی ۲۰ درصدی را...

عملکرد بازار در تاریخ 99/2/31

‌بازارهای مالی در فروردین ماه به دلیل شیوع ویروس کرونا از رشد باز مانده بودند، اما...

عملکرد بازار در تاریخ 26 /2/ 99

در هفته اخیر قیمت سکه با رشد چشمگیر خود از تمام بازارهای مالی پیشی گرفت، سکه نیز 550 هزار...