چنگال اندروز چیست؟

چنگال اندروز (Andrew’s Pitchfork) ابزاری تحلیلی است که با استفاده از آن نقاط بازگشتی بازار...

عملکرد هفتگی بازارها (هفته آخر شهریورماه)

بررسی عملکرد هفتگی بازارها در هفته آخر شهریور ماه

سود پیش بینی شده (EPS) چیست؟

یکی از پرکاربردترین مفاهیم بورسی در بین سرمایه گذاران تازه کار و حرفه ای است. هرجا که...